De psychosomatisch fysiotherapeut

Als psychomatisch werkend fysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in de behandeling van klachten die te maken hebben met spanning of stress, maar ook lichamelijke klachten waar geen directe aanleiding voor te vinden is.

Wat doet een psychosomatisch fysiotherapeut?

Allereerst wordt er gekeken naar de mogelijke oorzaak. De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is niet altijd helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden vaak verkeerd geïnterpreteerd of zelfs genegeerd. Wanneer er geen duidelijke medische diagnose te stellen is resulteert dit soms tot onbegrip bij de patiënt. Daardoor kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onverklaarbare pijnklachten, maar ook duizeligheid, hoofdpijn, benauwdheid, spier- en gewrichtspijn, hartkloppingen, druk op de borst, verkeerde ademhaling en hyperventilatie. Vaak heeft je leefstijl invloed op hoe je lichaam functioneert. Daardoor neemt de weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

Werkwijze psychosomatisch fysiotherapeut

Als psychosomatisch fysiotherapeut begeleid ik je in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen werken we aan het herstellen van de balans. Hierbij betrekken we lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling. Denk hierbij aan het vormen van een duidelijk beeld over je leef- en werkomstandigheden. Het is van groot belang dat je zelf actief meewerkt aan je herstel.

Als psychosomatische fysiotherapeut werk ik samen met deskundigen zoals de huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of psycholoog. Tevens ben ik aangesloten bij de NFP.