Privacy policy

Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels verstrekt.

 

Waarom Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels gegevens nodig heeft

Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

 

Hoe lang Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels gegevens bewaart

Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover van toepassing worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd.

 

Delen met anderen

Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fysiotherapie@poels.info Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk voor Fysiotherapie E.J.G.M. Poels via fysiotherapie@poels.info