Balans in bewegen

Mijn naam is Els Poels. Door mijn ruime ervaring met de problemen die hier omschreven staan, kan ik je helpen om beter te bewegen en ongemakken te verminderen. Ik kijk naar jou als persoon en niet alleen naar je klachten.

In de meer dan 30 jaar dat ik als fysiotherapeut werk, heb ik de rol van de fysiotherapeut steeds weer zien veranderen. Waar we vroeger veel passieve behandelingen gaven is de boodschap uit recente wetenschap dat de rol van bewegen bij veel aandoeningen een prominente plaats inneemt. De leefstijl heeft veel invloed op gezondheid en ziekte. Voor mij als fysiotherapeut betekent dit dat de focus steeds meer gericht is op het geven van voorlichting en het coachen van mensen. Hoe kunnen we voorkomen dat klachten toenemen en wat kunnen we doen om herstel te bevorderen. De hulpvrager heeft in dat proces ook een belangrijke taak. Wat wil je veranderen en wat kun je daar zelf aan bijdragen.

Naast algemeen fysiotherapeut heb ik als aandachtsgebieden neurologie, chronische pijn en psychosomatiek en oedeemfysiotherapie.