Fysiotherapie bij Multiple Sclerose

Multiple sclerose (afkorting MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Hieronder vallen de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen.
Middels fysiotherapie, waarbij vooral houdings- en bewegingsoefeningen worden gegeven, help ik het lichamelijk functioneren zo optimaal mogelijk te houden zodat symptomen en klachten van MS minder beperkingen geven in het dagelijks leven.

Fysiotherapie bij Multiple Sclerose - MS Zorg Nederland

Daarnaast ben ik aangesloten bij MS Zorg Nederland. Dit is een onafhankelijke organisatie waar verschillende partijen actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS.