Chronische pijn

De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd de nieuwste kennis omtrent chronische pijn.
Met name is het van belang te onderzoeken wat je zelf kunt doen om beter te functioneren met chronische pijn. Hoe krijg je weer de regie over je leven? Een specifieke groep mensen met chronische pijn zijn mensen met fibromylagie.

Fibro Zorgnet

Ik heb deelgenomen aan het Fibro Zorgnet, wat gericht was op het uitwisselen van informatie en kennis over fibromylagie. Dit bevordert de samenwerking tussen patiënten en diverse professionals. Dit zorgnet is echter eind 2017 beëindigd. Toch blijven de kennis en ontwikkeling van deze problematiek mijn belangstelling houden.